Tu e lexu qitash
Për herë të parë në Gjeorgji, gjinia e një personi trans njihet ligjërisht

Për herë të parë në Gjeorgji, gjinia e një personi trans njihet ligjërisht

Një gruaje transgjinore në Gjeorgji i është njohur gjinia zyrtarisht në rastin e parë të tillë në historinë e vendit.

Më 25 mars 2021, kërkesa e një gruaje trans u plotësua nga Shërbimi i Regjistrimit Civil në Tbilisi i Agjencisë së Zhvillimit të Shërbimit Publik LEPL të Ministrisë së Drejtësisë dhe marka e saj gjinore u ndryshua nga “mashkull” në “femër”.

Aplikantja iu drejtua Agjencisë së Zhvillimit të Shërbimit Publik në 25 dhjetor 2020 dhe paraqiti një certifikatë nga një institucion mjekësor, duke dëshmuar faktin e kryerjes së operacionit kirurgjik të ndërrimit të seksit. Një certifikatë lindje e përditësuar tashmë është lëshuar mbi aplikanten me të dhëna të korrigjuara.

Kjo çështje është precedenti i parë i njohjes ligjore të gjinisë për një person trans nga ana e shtetit gjeorgjian. Deri më sot, nuk ka pasur asnjë mekanizëm legjislativ dhe administrativ për njohjen ligjore të gjinisë. Ky fakt ilustron një praktikë të vendosur në vend të cilës i mungon baza ligjore përkatëse, thonë pjesëtarët e organizatës WISG.

Organizata WISG e cila ka punuar për ndryshimin e praktikës ekzistuese për shumë vite, beson se mungesa e rregulloreve përkatëse për procesin e njohjes ligjore të gjinisë rrit rrezikun e papunësisë dhe varfërisë tek personat trans, inkurajon margjinalizimin e anëtarëve të grupit dhe i bën ata edhe më të prekshëm ndaj krimit dhe diskriminimit të urrejtjes transfobike.

Në mars 2019, Qendra Evropiane e Avokatisë për të Drejtat e Njeriut (EHRAC) dhe Grupi Mbështetës i Nismës së Grave (WISG) paraqitën një përgjigje ndaj vëzhgimeve të Qeverisë Gjeorgjiane mbi rastet e dy burrave trans, të cilët po bënin thirrje për refuzimin për të ndryshuar shënuesin e tyre gjinor në dokumentet zyrtare në Strasburg. Ankuesit aplikuan në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut në 2017.

Kërkesa e të dy aplikantëve për të shfaqur ndryshimin në shënuesin e tyre gjinor në dokumentet zyrtare, në përputhje me identifikimin e tyre me gjininë mashkullore, u refuzua nga shteti i Gjeorgjisë. Vendimi u arsyetua nga argumenti që për të ndryshuar shënuesin gjinor, një kusht thelbësor është operacioni kirurgjik për ndryshimin e seksit. Vetëm pas kësaj do të ishte e mundur të shfaqeshin ndryshime në dokumentet zyrtare.

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut nuk ka marrë vendimin e saj përfundimtar për këtë çështje deri më tani, mirëpo WISG thotë se praktika e sipërpërmendur bie në kundërshtim me standardet e vendosura nga gjykatat ndërkombëtare dhe evropiane për të drejtat e njeriut, duke kufizuar të drejtën për njohjen ligjore të gjinisë për njerëzit trans, të cilët nuk janë të gatshëm t’i nënshtrohen procedurave mjekësore specifike ose ndonjë lloji i ndërhyrjes invazive në autonominë e trupit të tyre.

Në vitin 2018, Lëvizja e Grave Gjeorgjiane shënoi 8 Marsin, Ditën Ndërkombëtare të Grave, me një protestë jashtë Shtëpisë së Drejtësisë në kryeqytetin Tbilisi, për të kërkuar njohjen ligjore të gjinisë për personat transgjinorë.

Mbrojtësit e të drejtave kanë paralajmëruar që njerëzit trans janë ndër më të prekshmit në komunitetin queer të vendit, shpesh përballen me diskriminim në tregun e punës për shkak të mungesës së njohjes ligjore të gjinisë.

Kqyre edhe qito

© 2020 Dylberizm - Të gjitha të drejtat e rezervuara

Scroll To Top