KRONIKA E REZISTENCËS QUEER

Rrëfimet e Igballe Rogovës përballë patriarkatit, homofobisë dhe nacionalizmit.

Prishtina njihet për frymën e rezistencave politike, për rrugët dhe sheshet e mbushura me njerëz…

Dashuria përtej kufijve: Një letër Lepës, mentores time feministe

E dashur Lepa, Draga Lepa, Kosovo 2.0 edhe mua më ka kërkuar të shkruaj si…

Letra ime për Igballe Rogova: Shënime për trupat e lezbikeve në shtetet tona të ndryshme hetero kombëtare

Draga Igballa, E dashur Igballe, Kosovo 2.0 më kërkoi të shkruaj një ese për jetën…

Pionerët e çlirimit queer: Rrëfimet e Qerkicës dhe Mustafës

Paralajmërim: Ky artikull ka përmbajtje të gjuhës fyese dhe përdor terminologji specifike brenda një kuadri…