Çfarë do të thotë të jesh aseksual?

Të jesh aseksual do të thotë gjëra të ndryshme për njerëzit e ndryshëm. Dikush që është aseksual përjeton pak ose aspak tërheqje seksuale. Tërheqja seksuale ka të bëjë me gjetjen e një personi specifik tërheqës seksual dhe që dëshiron të kesh marrëdhënie seksuale me të. Por ka edhe njerëz që nuk përjetojnë aspak tërheqje seksuale, dhe ata mund të jenë aseksualë.

Disa njerëz aseksualë nuk përjetojnë ndonjëlloj tërheqje seksuale. Kjo nuk do të thotë që ata nuk mund të provojnë forma të tjera tërheqjeje.

Përveç tërheqjes seksuale, ju mund të përjetoni edhe:

Tërheqje romantike: të dëshirosh një marrëdhënie romantike me dikë

Tërheqja estetike: të qenurit i tërhequr nga dikush bazuar në mënyrën se si duken

Tërheqje sensuale ose fizike: të dëshirosh të prekesh, të mbahesh ose të përkledhesh me dikë

Tërheqja Platonike: të dëshirosh të jesh miq me dikë

Tërheqja emocionale: të dëshirosh një lidhje emocionale me dikë

Është e mundur që njerëzit aseksualë të përjetojnë të gjitha këto forma tërheqëse.

Aseksualiteti nuk është:

– abstenimi për shkak të një marrëdhënie jo të mirë

– abstenimi për arsye fetare

– beqari

– shtypje seksuale, neveri ose mosfunksionim

– humbje e dëshirës seksuale për shkak të moshës ose rrethanave

– frikë nga intimiteti

– pamundësi për të gjetur një partner

Aseksualët mund të:

– dëshirojnë miqësi, mirëkuptim dhe ndjeshmëri

– bien në dashuri

– përjetojnë ngjallje dhe orgazëm

– zgjedhin të masturbohen

– zgjedhin të përfshihen në aktivitete seksuale

– të jenë të çdo gjinie, moshe ose prejardhje

– të kenë një bashkëshort/e dhe/ose fëmijë

Brenda komunitetit As ka shumë mënyra që njerëzit të identifikohen.

Aromantik: Njerëzit që përjetojnë pak ose aspak tërheqje romantike, dhe janë të kënaqur me miqësi të ngushtë dhe marrëdhënie të tjera jo-romantike.

Demiseksual: Njerëzit që përjetojnë tërheqje seksuale vetëm pasi të formojnë një lidhje të fortë emocionale me një person tjetër.

Grey-A: Njerëzit të cilët identifikohen diku midis seksual dhe aseksual.

Queerplatonic: Njerëzit që përjetojnë një lloj marrëdhënie jo-romantike, ku ekziston një lidhje emocionale intensive që shkon përtej një miqësie tradicionale.

© 2020 Dylberizm - Të gjitha të drejtat e rezervuara

Scroll To Top