TERMINOLOGJI

Çka është homofobia, bifobia, transfobia e brendësuar?

Ndërsa rritemi mësojmë vlerat e shoqërisë sonë. Në kulturën tonë homofobike, heteroseksiste dhe diskriminuese, mund…

Çfarë do të thotë të jesh aseksual?

Të jesh aseksual do të thotë gjëra të ndryshme për njerëzit e ndryshëm. Dikush që…

Të mendosh se ekzistojnë vetëm dy gjini përveç se është transfobi është edhe racizëm

Shumë individë besojnë se ekzistojnë vetëm dy gjini; Burrë dhe grua. Ju mund të jeni…