Tu e lexu qitash
Organizatat e Shoqërisë Civile reagojnë mbi Projekt Kodin e ri Civil: shkel të drejtat e njeriut

Organizatat e Shoqërisë Civile reagojnë mbi Projekt Kodin e ri Civil: shkel të drejtat e njeriut

Organizatat e shoqërisë civile në Kosovë kanë reaguar sot në një deklaratë të përbashkët, përmes të cilës kanë konsideruar se Projekt-Kodi i ri Civil shkel të drejtat për partneritet (martesë apo bashkësi civile) për personat LGBTI në Kosovë.

Në deklaratë thuhet se “Projekt-Kodi Civil definon martesën si bashkësi ligjërisht të regjistruar ndërmjet dy bashkëshortëve të sekseve të ndryshme. Po ashtu, definon që Burri dhe Gruaja, kanë të drejtën të martohen dhe të formojnë familje. Më tej, Projekt-Kodi Civil parasheh mundësinë e krijimit të bashkimeve tjera civile me ligj të veçantë.”

Sipas OJQ-ve “Projekt-Kodi civil ka dështuar në sigurimin e njohjes ligjore të statutit të partneritetit të çifteve të sekseve të njëjta (të bashkësisë civile apo martesës) dhe i’a mohon këtyre përsonave të drejtën për të krijuar familje. Mos rregullimi i partneritetit për çiftet e të njëjtit seks në Projekt-Kodin Civil është çasje diskriminuese në bazë të orientimit seksual.”

Selim Selimi, Ministër i Drejtësisë në Republikën e Kosovës, dje në një konferencë për medie ka paralajmëruar për ligjin e ri lidhur me këtë çështje. Ai tha se Ligji për familjen do të mbetet i pandryshuar kur të përfshihet në Kodin e ri Civil, ndërsa një ligj i ri që rregullon sindikatat civile për partneritete të gjinisë së njëjtë do të të paraqiten në Kuvendin e Kosovës në të ardhmen e afërt.

“Barazia para ligjit në marrëdhëniet familjare sigurohet më mirë për të gjithë personat. Bërthama tradicionale e martesës është ruajtur, por ajo hap rrugën për sindikatat civile për herë të parë”, tha ai.

Ky kod definon që burri dhe gruaja, kanë të drejtën të martohen dhe të formojnë familje. Më tej, Projekt-Kodi Civil parasheh mundësinë e krijimit të bashkimeve tjera civile me ligj të veçantë.

OJQ-të kanë rikujtuar se Kushtetuta e Kosovës garanton të drejtën për martesë dhe krijimit të familjes.

“Është e qartë që në Kushtetutën e Kosovës nuk ka gjini të përcaktuar, që do të pengonte çiftet e seksit të njëjtë të martoheshin dhe të krijonin familje. Më tej, Kushtetuta e Kosovës siguron edhe shtresa të tjera të mbrojtjes së të drejtave themelore të njeriut. Neni 24 i Kushtetutës – Barazia para ligjit garanton që çdo person gëzon të drejtën e mbrojtjes ligjore pa diskriminim duke përfshirë edhe orientimin seksual si bazë të mbrojtur. Kushtetuta lejon zbatueshmëri direkte të Konventës Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore dhe të Protokolleve të saj në legjislacionin e brendshëm të Kosovës, dhe përcakon që në rast të konfliktit të dispozitave ligjore të mbizotëroj ato.” thuhet më tutje në reagim.

Ata janë zotuar se do të shfrytëzojnë të gjitha mjetet juridike dhe mekanizmat ligjorë që në Projekt-Kodin Civil të rreguollohen të gjitha format e martesës dhe bashkësive civile pa dallim.

OJQ-të të cilat e kanë nënshkruar deklaratën janë:

Qendra për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore – CSGD

Qendra për Barazi dhe Liri – CEL

Qendra Kosovare per Studime Gjinore – QKSGJ

Youth Initiative for Human Rights – YIHR KS

Iniciativa Kosovare per Stabilitet – IKS

Initiative for Justice and Equality – INJECT

Community Development Fund – CDF

Advocacy and Training Center – ATRC

Forumi per Iniciative Qytetare – FIQ

KAPHA

TOKA

ÇOHU

Fondacioni Lumbardhi

YMCA

Organizata Mediale Kosova Live

Integra

BIRN Kosovo

EcoZ

Let’s Do It Kosova

Levizja FOL

Civil Rights Defenders – CRD

Rrjeti i Grave te Kosoves – RrGK

Organizata ERA

Instituti per Politika Zhvillimore – INDEP

Fondacioni Jeshil

KIPRED

Pishtaret

Anibar

Fondacioni Shtatembedhjete

Eco Tour

Qendra per Art dhe Komunitet – ARTPOLIS

Qendra Kosovare per Rehabilitimin e te mbijetuarve te Tortures – QKRMT

Fondi per te Drejten Humanitare Kosovare

Culture Herritage without Borders – CHwB

EcoKosWomen

Fondacioni Kosovar per Shoqeri Civile – KCSF

Instituti GAP

Instituti i Kosoves per Drejtesi

Ec Ma Ndryshe

Balkan Policy Research Group

ETEA

Kosovo Youth Council – KYC

GAIA

Democracy4Development – D4D

Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim – ORCA

DokuFest

PIPS

Kqyre edhe qito

© 2020 Dylberizm - Të gjitha të drejtat e rezervuara

Scroll To Top