Tu e lexu qitash
Kombet e Bashkuara adresojnë të drejtat e personave interseks në një rezolutë novatore

Kombet e Bashkuara adresojnë të drejtat e personave interseks në një rezolutë novatore

35 Organizata të shoqërisë civile bënë një lëvizje historike për të mbrojtur të drejtat e njeriut të personave interseks, ndërsa Këshilli i të Drejtave të Njeriut miratoi rezolutën e  parë që adreson në mënyrë specifike diskriminimin, dhunën dhe praktikat e dëmshme ndaj personave me variacione të lindura në karakteristikat seksuale.

Rezoluta – e prezantuar nga Finlanda, Afrika e Jugut, Kili dhe Australia – inkurajon shtetet të “punojnë për të arritur standardin më të lartë të shëndetit fizik dhe mendor” për personat interseks. Gjithashtu i kërkon Zyrës së Komisionerit të Lartë të përgatisë një raport – që do të diskutohet në Këshillin e të Drejtave të Njeriut në shtator të vitit 2025 – duke shqyrtuar “ligjet dhe politikat diskriminuese, aktet e dhunës dhe praktikat e dëmshme, në të gjitha rajonet e botës” dhe të shikojë në “praktikat më të mira duke përfshirë mbrojtjen ligjore dhe mjetet juridike” për personat me variacione të lindura në karakteristikat e seksit.

“Kjo rezolutë shënon një tjetër moment historik në mënyrën se si organet ndërkombëtare po i shikojnë të drejtat e personave interseks,” thanë 35 organizatat. “Me kalimin e viteve, puna e shoqërisë civile dhe e shteteve ka ndërtuar një vrull të jashtëzakonshëm, por gjërat mund të marrin një kthesë edhe më vendimtare këtë herë. Falë këtij votimi, raporti i parë zyrtar i Kombeve të Bashkuara për të trajtuar situatën e të drejtave të personave interseks do të rrisë ndërgjegjësimin për këtë çështje në një mënyrë që shtetet nuk mund ta injorojnë më dhe do të duhet të veprojnë. ”

Dokumenti i miratuar nga Këshilli i të Drejtave të Njeriut ka shprehur “shqetësim të madh” për dhunën dhe praktikat e dëmshme me të cilat përballen personat me interseks – duke përfshirë ndërhyrjet mjekësore të panevojshme ose të shtyra në lidhje me karakteristikat seksuale. Gjithashtu, pranimi se si thirrja për veprim bazohet në deklaratat e bëra nga organe të shumta të të drejtave të njeriut dhe angazhimet e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm – veçanërisht Objektivi 3 për shëndet të mirë dhe mirëqenie.

“Ne i jemi mirënjohës grupit ndër-rajonal të shteteve që sollën përpara këtë rezolutë, atyre që e mbështetën atë dhe numrit në rritje të vendeve që kanë filluar të rrisin mbrojtjen për personat interseks,” vazhduan 35 organizatat. “Njerëzit interseks ekzistojnë në çdo pjesë të botës. E megjithatë, ata vazhdojnë të përballen me shkelje të drejtave të njeriut kudo – duke përfshirë ndërhyrjet mjekësore të detyruara dhe shtrënguese, vrasjen e foshnjave, mohimin e njohjes dhe regjistrimit ligjor në lindje, dhe diskriminimin për qasje në shëndetësi, arsim dhe sport, ndër tjerash. Rëndësia e Kombeve të Bashkuara për trajtimin e kësaj situate për të përmirësuar jetën e personave interseks në mbarë botën nuk mund të mbivlerësohet.”

Materiali u publikua në Oiieurope.org dhe u përkthye nga Dylberizm.

Kqyre edhe qito

© 2020 Dylberizm - Të gjitha të drejtat e rezervuara

Scroll To Top