Tu e lexu qitash
Po shënohet Java e Ndërgjegjësimit Jo-binar

Po shënohet Java e Ndërgjegjësimit Jo-binar

Po shënohet java e ndërgjegjësimit jo-binar e cila është një ngjarje vjetore që zhvillohet gjatë korrikut, në javën që shënon Ditën e Personave Jo-Binar. Kjo javë përdoret për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të festuar diversitetin e identiteteve gjinore që ekzistojnë jashtë binarit tradicional gjinor.

Kjo javë është gjithashtu mundësi që komuniteti Jo-binar të mblidhet dhe të ndajë përvojat dhe historitë e tyre, si dhe të krijojë një hapësirë ​​për edukim dhe avokim.

Jo-binar është një term që përdoret për t’iu referuar një identiteti gjinor që nuk përshtatet në binarin gjinor të burrit dhe gruas. Pra, është një term ombrellë për çdo gjini që nuk bën pjesë në këto dy kategori. 

Komuniteti Jo-binar është i larmishëm dhe përfshin njerëz që identifikohen si genderqueer, genderfluid, agender, bigender dhe jo konform.

Njerëzit jo-binarë kanë shprehje të ndryshme gjinore, të tilla si mashkullore, femërore, androgjene ose një kombinim të tyre.  Njerëzit jo-binarë shpesh keqkuptohen dhe margjinalizohen dhe ende po luftojnë për njohje ligjore në shumë vende. Megjithatë, njerëzit jo-binarë kanë filluar të fitojnë dukshmëri vitet e fundit, dhe ka një pranim dhe kuptim më të madh të identiteteve gjinore jo-binare.

Për ta kuptuar më lehtë definicioni e termit “jo-binar” dhe për t’i kuptuar personat jo binarë, duhet ta dijmë diferencën mes identitetit gjinor dhe shprehjes gjinore.

Këtu i gjeni 10 mënyra se si mund të bëheni aleat më të mirë për njerëzit jo binarë.

Kqyre edhe qito

Në vitin 2023, Java e Ndërgjegjësimit Jo-Binar po ndodhë nga e hëna, 10 korrik 2023 deri të dielën, 16 korrik 2023. kjo javë e ndërgjegjësimit Jo-binar u lançua për herë të parë në vitin 2020 dhe ishte organizuar për të shënuar Ditën e Personave Jo-Binar më 14 korrik (e cila festohej tashmë që nga viti 2012). Qëllimi i kësaj jave është të rrisë ndërgjegjësimin për njerëzit jobinarë dhe problemet me të cilat përballen. Kjo përfshin sigurimin që përvojat dhe identitetet e njerëzve jo-binarë të njihen, respektohen dhe përfshihen në bisedat në lidhje me identitetin dhe shprehjen gjinore. Qëllimi kryesor i Javës së Ndërgjegjësimit Jo-Binar është të ofrojë edukim, të inkurajojë dialogun dhe në fund të krijojë një botë më gjithëpërfshirëse dhe më të kuptueshme për njerëzit jobinarë.

Java u krijua si përgjigje e drejtpërdrejtë ndaj mungesës së njohjes dhe mirëkuptimit të njerëzve jobinarë. Kjo mungesë njohjeje është shpesh për shkak të dukshmërisë së kufizuar të njerëzve jobinarë në media, diskursin publik dhe shoqërinë e përgjithshme. Java e ndërgjegjësimit jo-binar është një mundësi për të festuar ekzistencën dhe identitetin e njerëzve jobinarë duke u angazhuar gjithashtu në biseda kuptimplota rreth krijimit të ndryshimeve reale dhe të qëndrueshme.

Vlen të theksohet se shumica e vendeve në botë nuk e njohin jo-binaritetin ligjërisht, që do të thotë se shumica e njerëzve jobinar ende kanë një pasaportë gjinore dhe identifikim zyrtar të gjinisë.

© 2020 Dylberizm - Të gjitha të drejtat e rezervuara

Scroll To Top